Όλα τα σήματα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι αντίστοιχα εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα από τους OEM κατασκευαστές.

Η thi.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για όλα τα Original προϊόντα.

Αντίθετα, για όλα τα compatible και μη original, υπάρχει εγγύηση 15 ημέρων , εκτός αν γίνεται διαφορετική μνεία σε κάποιο άλλο προϊόν και ισχύει κάτι διαφορετικό.

Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη κίνδυνο του αγοραστή. Η πρόταση της thi.gr για μεταφορά με την Speedex ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία δεν συνεπάγεται και την ανάληψη κινδύνου μεταφοράς. Γίνεται μόνο για λόγους χαμηλού κόστους. Ο πελάτης πρέπει να επιλέξει τον τρόπο μεταφοράς, αφού προηγουμένως έχει εξοφλήσει πλήρως τα εμπορεύματα.

Με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο μεταφοράς, η thi,gr δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης και αξίωσης προς τον πελατη. Θεωρείται δεδομένο ότι η thi.gr εξασφαλίζει άψογη συσκευασία για την μεταφορά για οποιοδήποτε προϊόν.

Επιστροφές

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα σαν αγοραστής (εφόσον εχετε την ιδιότητα του καταναλωτή [δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας]) να υπαναχωρήσετε από την πώληση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξατε γνώμη. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές λόγω υπαναχώρησης γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, και συνοδεύονται από την συσκευασία τους και τα σχετικά παραστατικά. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών που δεν θέλετε να αντικατασταθούν με κάποιο άλλο θα ακολουθήσει η επιστροφή των χρημάτων σας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε για οποιοδήποτε λόγο τα προϊόντα που αγοράσατε παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο email: info@thi.gr με αναφορά στα στοιχεία της παραγγελίας, στον αριθμό απόδειξη λιανικής και στον αριθμό αποστολής, περιγράφοντας τα αναλυτικά. 

 «Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage»

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές  μόνο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αγορά τους, και μόνο κατόπιν συνεννόησης και συμπλήρωσης του Δελτίου Επιστροφής Προϊόντων.

Όλες οι επιστροφές υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Θα πρέπει απαραίτητα στο πακέτο να αναγράφεται ο αριθμός RMA ώστε να γνωρίζει η Εταιρία μας τον αποστολέα του δέματος

επιστροφής. Το συμπληρωμένο RMA  που  θα σας σταλεί θα πρέπει να επισυναφθεί με το προς επιστροφή είδος και να αποσταλεί στην Εταιρία μας.

Νέα αχρησιμοποίητα εμπορεύματα: θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική συσκευασία του κατασκευαστή και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ή εγκατασταθεί ποτέ.

 

Εμπορεύματα για κάλυψη εγγύησης: όλα τα εμπορεύματα έχουν ένα χρόνο εγγύηση. Οι όροι κάλυψης εγγύησης ποικίλουν ανάλογα τον κατασκευαστή. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις και για να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προβλήματος η Εταιρία μας, είναι απαραίτητη αρχικά η αποστολή των serial numbers, η αποστολή οπτικού υλικού και 3-4 εκτυπωμένων σελίδων που να αποδεικνύουν το αναφερόμενο πρόβλημα, καθώς και το μοντέλο του μηχανήματος. Η μη αποστολή αποδεικτικού υλικού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την μη κάλυψη εγγύησης του εμπορεύματος.

Αν και οι περισσότερες επιστροφές διεκπεραιώνονται σε 3-5 ημέρες ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση λόγω μη σωστής τήρησης της διαδικασίας. Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την αποστολή του Rma. Μετά την πάροδο των 15 ημερών δεν γίνεται δεκτή καμία επιστροφή.

Σημειώστε πως η αποθήκη μας μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή δέματος σε περίπτωση

1. όπου δεν έχει τον αριθμό επιστροφής

2. όταν το δέμα δεν είναι επαρκώς προστατευμένο και έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς η συσκευασία του προμηθευτή. Σε περίπτωση μερικής καταστροφής της συσκευασίας, υπάρχει ενδεχόμενο μερικής πίστωσης του εμπορεύματος

Η αποδοχή της επιστροφής είδους για κάλυψη εγγύησης δεν σημαίνει και αποδοχή ανεπιφύλακτα ότι το είδος θα καλυφθεί με εγγύηση.